← Vrati se na Blog

Kako se registrovati kao preduzetnik

How To Register as a Sole Proprietor in Serbia

Izaberite odgovarajuće ime

U skladu srpskim zakonom, poslovno ime jpredizetnika mora da sadrži ime i prezime preduzetnika, oznaku „preduzetnik“ ili „pr“ i mesto sedišta preduzetnika. Može takođe da sadrži ime, kao i predmet poslovanja preduzetnika. Takođe, ime preduzetnika mora biti različito od naziva drugog preduzetnika sa istim predmetom poslovanja, tako da ne izaziva zabunu u vezi identiteta drugog vlasnika. Što se tiče registrovane adrese, odnosno sedišta, AsstOffice Vam nudi uslugu virtualne kancelarije. Savetujemo Vam da proverite dostupnost željenog poslovnog imena i, ako je to moguće, da ga rezervišete. Rezervacija važi 60 dana.

Izaberite osnovnu delatnost

Iako se ni jedan konkretan dokument ne odnosi na ovo pitanje, smatramo da je veoma važno da definišete koju poslovnu dealtnost želite da obavljate. Ova aktivnost će biti navedena u registracionoj prijavi. Ako, osim dominantne aktivnosti, želite da u poslovnom imenu navedete i druge delatnosti koje obavljate, možete dodati precizan ili manje precizan opis ovih drugih delatnosti pored opisa osnovne delatnosti.

Pripremiti obrasce za registraciju i dostaviti dokumentaciju Agenciji za privredne registre

Agencija za privredne registre je organizovana kao jedinstveno mesto kontakta za registraciju kao samostalni preduzetnik u Srbiji. Pre nego što pošaljete registracionu prijavu, potrebno je platiti propisane državne takse i dostaviti dokaz o uplati. Uz obrazac za registraciju i dokaz o uplati za državne takse, neophodno je dostaviti i ličnu kartu, kao i saglasnosti ili drugi akt nadležnog organa, ako je to propisano kao uslov za registraciju po zakonu. Potrebno je 3 do 5 dana da Agencija za privredne registre donese odluku o registraciji.

Otvorite bankovni račun

Nakon što dobijete odobrenu Odluku o registraciji spreduzetnika, možete izabrati banku i otvoriti bankovni račun. Bez obzira da li vam je potrebna pomoć u odabiru naziva, pripremanju obrazaca za registraciju ili pomoći da odaberete banku koja odgovara Vašim poslovnim potrebama, AsstOffice Vam je na usluzi.