← Vrati se na Blog

Kako da registrujete društvo sa ograničenom odgovornošću u Slovačkoj

How To Register a Limited Liability Company in Slovakia
Milan Šogorov Advokat - Pravni savetnik

Ukoliko ste odlučili da zapošnete svoje poslovanje u Slovačkoj, prvo pitanje koje ste nametnuli sebi svakako jeste kako da registrujete društvo sa ograničenom odgovornošću u Slovačkoj?

Da biste uspešno završili ovaj postupak, te kako biste registrovali društvo sa ograničenom odgovornošću u Slovačkoj neophodno je da znate osnovne kriterijume koje morate da ispunite.

Naziv društva i delatnost

Prvo i najvažnije, morate odlučiti kako će se zvati društvo s ograničenom odgovornošću i pronaći poslovnu adresu – adresu sedišta – društva. Za sedište – poslovnu adresu – možete pronaći preduzeća koja pružaju usluga Virtualne kancelarije ili možete pronaći odgovarajući poslovni prostor i iznajmiti ga.

Sledeći korak je utvrđivanje vrste poslovne delatnosti koju će obavljati Vaše društvo sa ograničenom odgovornošću. U slučaju da želite da Vaša kompanija obavlja više od jedne poslovne aktivnosti, moguće je, u skladu sa slovačkim zakonom, registrovati nekoliko poslovnih delatnosti.

Članovi društva

Svako društvo sa ograničenom odgovornošću mora imati najmanje jednog člana. To znači da jedno društvo može imati više od jednog člana, ali minimalna vrednost udela koju svaki član mora imatiiznosi najmanje 750,00 EUR.

U slučaju kada je član društva fizičko lice, on mora da dostavi kopiju lične karte ili pasoša u kome se navode ime, prezime, datum i mesto rođenja, državljanstvo i prebivalište.

Da bi pravno lice bilo registrovano kao akcionar moraćete da dostavite Izvod iz privrednog registra ili registra poslovnih agencija gde će biti navedeno naziv pravnog lica, identifikacioni broj i druge relevantne informacije.

Osnivački kapital

Minimalni osnovni kapital iznosi 5.000,00 EUR, ali pre podnošenja prijave za registraciju pred slovačkim privrednim registrom, samo 2.500,00 EUR osnovnog kapitala mora biti deponovano. Dakle, propisano je da se samo 50% akcionarskog kapitala deponuje pre registrovanja društva sa ograničenom odgovornošću.

Pored ovoga, slovački zakon predviđa da u okviru 50% ukupnog osnovnog kapitala mora biti plaćeno 30% udela osnivača društva.

Ostale koristne informacije

Nakon što se utvrde sve ove činjenice, sledeći korak jeste sastavljanje osnivačkog akta društva i druge srodne dokumente, te overa istih javnog bilježnika.

Završni koraci registrovanja društva sa ograničenom odgovornošću u Slovačkoj uključuju registraciju poreza na dohodak, otvaranje bankovnog računa za pravno lice i registraciju pred društvom za socijalno osiguranje.

Porezi koji si bitni kada je reč o poslovanju u Slovačkoj su porez na dohodak fizičkih lica – iznosi 19% za zarade do 34.401,74 EUR i 25% za one što prelazi taj iznos; Porez na dobit preduzeća – iznosi 21%; i porez na dodatu vrednost (PDV) – iznosi 20%.

Ako želite da registrujete kompaniju u Slovačkoj ili su Vam potrebne dodatne informacije o ovoj temi, slobodno nam se obratite i dozvolite nam da Vam pomognemo.