Privremeni boravak u Srbiji na osnovu posedovanja imovine

мај 28, 2019
Privremeni boravak u Srbiji na osnovu posedovanja imovine
Vuk Vučković Advokat - Pravni savetnik

Privremeni boravak u Srbiji na osnovu posedovanja imovine se izdaje na kraći vremenski period od onog propisanog Zakonom o strancima. U praksi, dozvola na toj osnovi se najčešće izdaje na period od 6 meseci. Ovo je velika mogućnost za one koji imaju ili nameravaju da kupe imovinu u Srbiji.

Mnogo je jednostavnije ako stranac već poseduje nepokretnu imovinu na teritoriji Republike Srbije. U tom slučaju, oni samo podnose dokaz o posedovanju ove imovine prilikom podnošenja zahteva za privremeni boravak. S druge strane, ako stranac namerava da kupi, na primer, kuću ili stan u Srbiji, potrebno je da zaključe kupoprodajni ugovor.

U praksi, AsstOffice Vam može pomoći da zaključite ugovor, jer je potrebno izvršiti sve potrebne provere za tu nekretninu kod nadležnih državnih organa (proveriti da li postoji teret, ko je vlasnik, itd.).

U Srbiji, ugovor o kupoprodaji nepokretne imovine mora biti zaključen pred javnim beležnikom. Nakon toga, još uvek niste vlasnik predmetne nekretnine, već morate podneti zahtev sa svim potrebnim dokumentima katastru nepokretnosti.

Katastar je nadležan za upis prava vlasništva u Vaše ime za tu određenu nekretninu. Da bi Republika Srbija bila sigurna da će stranac koji živi na njenoj teritoriji biti finansijski obezbeđen, stranac mora da pokaže dokaz o dovoljnim sredstvima izdržavanja prilikom podnošenja zahteva za privremeni boravak.

Privremene i trajne boravišne dozvole

мај 28, 2019
Privremene i trajne boravišne dozvole
Milan Šogorov Advokat - Pravni savetnik

Postoje različite vrste boravišnih dozvola, privremene i trajne boravišne dozvole, ali pošto prvo morate stupiti u kontakt sa privremenom dozvolom boravka, mi ćemo početi s tim. Postoji više načina na koje se može dobiti privremena boravišna dozvola u Srbiji, pa ćemo pomenuti one koje se najviše koriste:

  • Formiranje preduzeća u Srbiji (na primer D.O.O.) ili formiranje filijale ili predstavništva u Srbiji (Vaše inostrane kompanije);
  • Preduzetništvo;
  • Zapošljavanje u srpskoj kompaniji;
  • Brak sa državljaninom Srbije ili sa osobom sa stalnom dozvolom boravka u Srbiji, uključujući i vanbračnu zajednicu (kada par živi zajedno i dela kao bračni par bez prethodnog sklapanja braka);
  • Vlasništvo nad nekretninama u Srbiji;
  • Studiranje na srpskim univerzitetima.

Pored gore pomenutih razloga za podnošenje zahteva za odobrenje privremenog boravka u Srbiji, takođe ćete morati da dokažete da ste medicinski osigurani u Srbiji i da imate dovoljno finansijskih sredstava da izdržavate sebe tokom boravka u Srbiji. Takođe, imajte na umu da, u većini slučajeva, da biste prvo mogli da podnesete zahtev za odobrenje privremenog boravka, Vaš trenutni boravak u Srbiji mora biti zasnovan na prethodno izdatoj vizi tipa D.

Dozvola za privremeni boravak izdaje se do maksimalno godinu dana, ali se može produžiti nakon što istekne za onoliko koliko možete da opravdate svoj boravak u Srbiji, iz nekih od ranije razloga.

Nakon što obnovite privremenu boravišnu dozvolu u Srbiji nekoliko puta, možete podneti i zahtev za trajni boravak koji daje pravo na neograničeno življenje u Srbiji, bez ponovnog odobrenja od strane vlasti. Uslovi koje morate ispuniti za stalnu boravišnu dozvolu su činjenica da ste u Srbiji boravili pet godina na osnovu dozvole za privremeni boravak u slučaju vlasništva preduzeća, preduzetništva, zaposlenja ili studiranja, dok je u slučaju braka potrebno kraće vreme (tri godina života u Srbiji je dovoljno).