← Vrati se na Blog

Jezički parovi koje AsstOffice prevodi

Language Pairs AsstOffice Translates

Kao srpska kompanija, može se pomisliti da jezički parovi koje prevodimo moraju da sadrže strani jezik i srpski jezik, bilo kao ciljni ili izvorni jezik. Ali to nije istina. Naša mreža prevodilaca nam pomaže da prevodimo razne kombinacije jezičkih parova. Čak ne moraju biti ni povezani evropskim jezicima.

Budući da smo multidisciplinarna mreža, čija mreža saradnika se prostire na 4 kontinenta, i koja raste iz dana u dan, zadovoljstvo nam je reći da jezički parovi poput ukrajinskog-ruskog, englesko-nemačkog, kinesko-engleskog, špansko-nemačkog, litvansko-ruskog i mnogih drugih drugi su jezički parovi koje naši prevodioci mogu prevesti za Vas.

Što se tiče jezičkih parova koji sadrže engleski jezik ili kao izvorni ili kao ciljni jezik, parovi poput engleskog-ruskog, engleskog-estonskog, engleskog-finskog, engleskog-švedskog, engleskog-norveškog i obrnuto mogu se takođe prevesti.

Takođe, prevodilačke usluge sa grčkog na druge jezike, i sa engleskog, francuskog i nemačkog na sve jbalkanske jezike i jezike jugoistočne Evrope, kao što su turski, albanski, rumunski itd., i obrnuto, jesu jezički parovi koje možemo prevesti za Vas.

Afrički jezici

Pored toga, uz pomoć naših saradnika iz Afrike možemo Vam pomoći da prevedete Vaše dokumente i tekstove na engleski jezik kao što su afrikans, amharik, akan, bemba, čičava, Fulani, Pulaar, Ga, hausa, igbo, kikuiu, kiniarvanda, kirundi, Luganda, Mai Mai, Mandinka, Oromo, Shona, Somalija, Svahili, Volof, Kshosa, Ioruba, Zulu, i drugi.

Azijski jezici

Naša azijska mreža prevodilaca Vam može pomoći ako treba da se prevede tekst na engleski, kineski, korejski, japanski, vijetnamski, malajski, indonezijski, nepalski, itd.

Srpski jezik

Pošto se AsstOffice nalazi u Srbiji, razumno je da prevodimo na srpski i sa srpskog jezika na jezike kao što su: engleski, nemački, francuski, ruski, češki, slovački, španski, rumunski, italijanski, makedonski, grčki, hrvatski, mađarski, bugarski , turski, albanski, danski, holandski, finski, slovenački i norveški.

Ostali jezički parovi

Budući da bi bilo veoma izazovno spomenuti sve moguće jezične parove koji se mogu prevesti, pozivamo vas da nam pošaljete svoj zahtev, a mi ćemo pronaći odgovarajuće rešenje za Vas.

Dakle, ako se jezički par koji treba da se prevede ne pominje u ovom članku, nemojte se obeshrabriti. Slobodno pitajte šta želite da znate, a mi ćemo Vam pružiti potrebne informacije i usluge.

← Vrati se na Blog

Stvari koje treba znati o prevodilačkim uslugama u Srbiji

Things To Know About Translation Services in Serbia

Prevodi od strane sudskih tumača

Samo ovlašćeni prevodioci mogu da potvrde prevedene dokumente, i time prevod učine validnim. Oni su biti uvršteni u spis sudskih tumača, koji se ažuriraju svake godine. Njihova je dužnost da izvrše prevođenje i da zavedu originalni dokument, na prime diplomu fakulteta, na srpskom jeziku, na njihov prevod, na primer na engleski jezik.

Obavezno je da prevodioci, na dnu prevoda, navedu svoje puno ime i prezime, kao i njihov potpis i pečat.

Prevod i lokalizacija

Prevod znači prevođenje originalnog teksta u autentični tekst na drugom jeziku. Ono što odvaja dobar prevod od izvrsnog je njegova tačnost i kredibilitet. Ovo je posebno značajno kada prevodite medicinske, pravne ili tehničke izveštaje ili dokumenta. Stoga, ovde u AsstOffice-u, insistiramo da radimo samo sa fakultetski obrazovanim i sudskim sertifikovanim prevodiocima.

Jezička lokalizacija se odnosi na prilagođavanje proizvoda ili usluge na jezik bilo kog regiona ili zemlje kako bi se objasnila razlika, kako u jeziku tako i u kulturi. Sada, više nego ikada, ispravna jezička lokalizacija je neophodna i važna, a može uključivati, ne samo pisani tekst, već i multimedijalni i video sadržaj, internet stranice, softver, video igre i još mnogo toga. Glavni cilj lokalizacije je da osigurate da Vaš proizvod ili usluga izgleda kao da je posebno kreiran za ciljani region, zemlju ili čak grad.

Recenzija i lektorisanje

Recenzija predstavlja izmene i sugestije kako bi se poboljšao ukupan kvalitet Vaših spisa i postao precizniji, oštriji i dosledniji. Urednički posao je da navedeni tekst učini jasnijim i čitljivijim.

Lektorisanje se sastoji od provere pravopisa, gramatike i grešaka u kucanju i eliminisanja ako ih se pronađe. Kroz lekturu, urednik osigurava da je Vaše pisanje konzistentno i pravilno formirano. Čak i kada Vaš tekst zadovoljava ranije navedene standarde, urednik može da eliminiše sve elemente koji mogu da ugroze uticaj pisanja i kredibiliteta autora.

Tumačenje

Tumačenje je jedna od prevodilačkih aktivnosti u kojoj prevodilac olakšava komunikaciju govornog jezika između govornika različitog jezika. Zadatak prevodioca je da izgovori reč u drugi govorni jezik, a da pritom zadrži autentičnost sadržaja izvornog jezika.

Postoji nekoliko primarnih modela tumačenja: konsekutivni, simultani i vizuelni prevod. Prevodioci su uključeni u različite događaje, kao što su sudske rasprave, overe pred notarima, poslovni sastanci, konferencije i drugo.

Ako imate bilo kakvo pitanje u vezi gore navedenim prevodilačkim uslugama slobodno nas kontaktirajte.