← Vrati se na Blog

Povećanje osnovnog kapitala društva konverzijom obaveza

Povećanje osnovnog kapitala društva konverzijom obaveza
Vuk Vučković Advokat - Pravni savetnik

Osnovni kapital društva sa ograničenom odgovornošću (društvo) može da se poveća, između ostalog, i pretvaranjem (konverzijom) potraživanja prema društvu u osnovni kapital. Ta potraživanja prema društvu mogu biti kratkoročna ili dugoročna, pošto Zakon ne propisuje, ali i ne ograničava vrstu obaveze koja može da se konvertuje u kapital.

Koji je značaj ove zakonske odredbe?

U praksi ovo znači da društvo umesto da svoje obaveze prema poveriocima (po osnovu isporučene robe, pružene usluge, zajma, itd.) izmiri plaćanjem, iste izmiruje konverzijom navedenih potraživanja u osnovni kapita. Dakle, društvo time smanjuje svoje obaveze a povećava sopstveni osnovni kapital.

U Asst Office-u, smatramo da je ovakav način „namirivanja“ obaveza društva daje značajne mogućnosti u trenutnim ekonomskim uslovima privređivanja, kao i da predstavlja pogodan način rešavanja dužničko-poverilačkih odnosa. Rešenje jeste da poverilačka i dužnička strana pronađu zajednički interes, gde se dužnik oslobađa svojih obaveza, i umanjuje svoja upravljačka i imovinska prava u korist poverilaca. Na taj način izbegava se skupocena i komplikovana procedura izvršenja, kao i plaćanje naknade za kašnjenje.

Šta znači konvertovanje obaveza u osnovni kapital?

Kao što smo već istakli, konverzija, odnosno pretvaranje potraživanja u osnovni kapital jeste zamena poveriočevog potraživanja prema društvu u njegov ulog u tom društvu. Ovaj ulog predstavlja novčani ulog sa konkretnim procentom učešća u osnovnom kapitalu društva.

Ovaj način rešavanja dužničko-poverilački odnosa je pogodan iz nekoliko razloga:

  • Gasi se potraživanje poverioca prema dužniku;
  • Konverzija potraživanja u osnovni kapital predstavlja zamenu poveriočevog potraživanja prema društvu u njegovo procentualno učešće u osnovnom kapitalu tog društva;
  • Smanjuju se obaveze društva i poboljšava se finansijska struktura društva;
  • Izbegavaju se sudsko-advokatski troškovi, kao i troškovi izvršenja

Kakav je poreski tretman konverzije?

Konverzija novčanog potraživanja poverioca u osnovni kapital društva, po osnovu koga poverilac novčanog potraživanja stiče ili povećava svoj postojeći udeo u društvu, nije predmet oporezivanja porezom na nasleđe i poklon, niti porezom na prenos apsolutnih prava.

Koja je neophodna dokumentacija za realizaciju registracije povećanja osnovnog kapitala?

  • Registraciona prijava;
  • Odluka Skupštine društva o povećanju osnovnog kapitala društva;
  • Dokaz kojim se dokazuje postojanje potraživanja prema društvu.

Bitno je istaći da ukoliko se Agenciji za privredne registre dostavlja dokument koji predstavlja osnov za prenos prava svojine na nepokretnosti (osnivački akt, ugovor o statusnoj promeni/plan podele, ugovor o pristupanju člana i povećanju kapitala, odluka o povećanju nenovčanog kapitala) ovaj dokument mora biti u formi javnobeležnički potvrđene (solemnizovane) isprave. Dakle, u ovom slučaju neophodna je overa kod javnogbeležnika.

U slučaju da su Vam neophodne dodatne informacije ili da želite da sprovede postupak povećanja osnovnog kapitala društva konverzijom obaveza kontaktirajte Asst Office.