← Vrati se na Blog

Stvari koje treba znati o prevodilačkim uslugama u Srbiji

Things To Know About Translation Services in Serbia

Prevodi od strane sudskih tumača

Samo ovlašćeni prevodioci mogu da potvrde prevedene dokumente, i time prevod učine validnim. Oni su biti uvršteni u spis sudskih tumača, koji se ažuriraju svake godine. Njihova je dužnost da izvrše prevođenje i da zavedu originalni dokument, na prime diplomu fakulteta, na srpskom jeziku, na njihov prevod, na primer na engleski jezik.

Obavezno je da prevodioci, na dnu prevoda, navedu svoje puno ime i prezime, kao i njihov potpis i pečat.

Prevod i lokalizacija

Prevod znači prevođenje originalnog teksta u autentični tekst na drugom jeziku. Ono što odvaja dobar prevod od izvrsnog je njegova tačnost i kredibilitet. Ovo je posebno značajno kada prevodite medicinske, pravne ili tehničke izveštaje ili dokumenta. Stoga, ovde u AsstOffice-u, insistiramo da radimo samo sa fakultetski obrazovanim i sudskim sertifikovanim prevodiocima.

Jezička lokalizacija se odnosi na prilagođavanje proizvoda ili usluge na jezik bilo kog regiona ili zemlje kako bi se objasnila razlika, kako u jeziku tako i u kulturi. Sada, više nego ikada, ispravna jezička lokalizacija je neophodna i važna, a može uključivati, ne samo pisani tekst, već i multimedijalni i video sadržaj, internet stranice, softver, video igre i još mnogo toga. Glavni cilj lokalizacije je da osigurate da Vaš proizvod ili usluga izgleda kao da je posebno kreiran za ciljani region, zemlju ili čak grad.

Recenzija i lektorisanje

Recenzija predstavlja izmene i sugestije kako bi se poboljšao ukupan kvalitet Vaših spisa i postao precizniji, oštriji i dosledniji. Urednički posao je da navedeni tekst učini jasnijim i čitljivijim.

Lektorisanje se sastoji od provere pravopisa, gramatike i grešaka u kucanju i eliminisanja ako ih se pronađe. Kroz lekturu, urednik osigurava da je Vaše pisanje konzistentno i pravilno formirano. Čak i kada Vaš tekst zadovoljava ranije navedene standarde, urednik može da eliminiše sve elemente koji mogu da ugroze uticaj pisanja i kredibiliteta autora.

Tumačenje

Tumačenje je jedna od prevodilačkih aktivnosti u kojoj prevodilac olakšava komunikaciju govornog jezika između govornika različitog jezika. Zadatak prevodioca je da izgovori reč u drugi govorni jezik, a da pritom zadrži autentičnost sadržaja izvornog jezika.

Postoji nekoliko primarnih modela tumačenja: konsekutivni, simultani i vizuelni prevod. Prevodioci su uključeni u različite događaje, kao što su sudske rasprave, overe pred notarima, poslovni sastanci, konferencije i drugo.

Ako imate bilo kakvo pitanje u vezi gore navedenim prevodilačkim uslugama slobodno nas kontaktirajte.