Virtualna kancelarija

28 маја, 2019
Virtual Office

U Srbiji, svaka kompanija je po zakonu obavezna da ima registrovano sedište, gde organi vlasti očekuju da nađu kompaniju. Dozvolite nam da Vam pokažemo zašto je vredno izabrati virtualnu kancelariju za tu svrhu!

Na vašem sedištu

Državne insitucije, banka, kao i klijenti i saradnici će često želeti da Vas kontaktiraju da bi Vam pružili ili zatražili informacije u vezi sa Vašim preduzećem. Oni će Vam poslati preporučena pisma, koje treba da primi ovlašćeno lice.

Kao rezultat toga, neko treba da bude na Vašem registrovanom sedištu tokom radnog vreme svakog radnog dana. Oni treba da budu ovlašćeni da primaju pisma upućena Vama ili Vašem preduzeću. Oni takođe treba da znaju redovne procedure kako bi prosledili poruke Vama ili direktno Vašem računovođi po potrebi.

Mogu li dobiti registrovati sedište na moju kancelariju?

Naravno, možda ćete moći sve gore navedeno uraditi u svojoj kancelariji ili prodavnici. Ako odlučite da imate registrovano sedište u svojoj kancelariji ili prodavnici, imajte na umu da ne možete stvarno zatvoriti kancelariju više od par dana, jer morate redovno da proveravate svoju poštu. Takođe, ako odlučite da se preselite na drugu lokaciju, morate da premestite i svoje registrovano mesto, što je dugotrajan proces i ima određenu cenu.

Zašto virtualna kancelarija?

Registrovanje sedišta i uspostavljanje virtualne kancelarije ima nekoliko prednosti u odnosu na registrovanje sedišta na Vašoj adresi:

  • Vaša virtualna kancelarija je uvek otvorena. Ovlašćeno osoblje je uvek tu da primi Vaša pisma.
  • Prosleđivanje pošte. Kompetentno osoblje koje govori engleski i srpski može proveriti Vašu poštu i proslediti je Vama ili Vašem računovođi u zavisnosti od sadržaja.
  • Bez stresa. Poruke koje su neophodne samo za Vašeg računovođu su prosleđene direktno njima, tako da dobijate samo poruke koje se odnose na Vas i ne morate brinuti o administrativnim detaljima računovodstva.
  • Ostaje uvek ista. Čak i ako premestite kancelariju ili prodavnicu, Vaše registrovano sedište ostaje tamo gde jeste.

Kada postavite svoje registrovano sedište kao virtualnu kancelariju, sama usluga može postati „nevidljiva“ za Vas. Dokumenti će direktno pronaći Vašeg računovođu, tako da se može desiti da ne dobijete poruku nedeljama ili čak mesecima. Ali nemojte dozvoliti da Vam ovo ostavi utisak da se ništa ne događa! Vaši asistenti u virtualnoj kancelariji rade naporno kako bi Vam omogućili da se fokusirate na Vaše poslovne aktivnosti.

Kontakt