Upravljanje ekonomskim subjektom

28 маја, 2019
Managing Legal Entity

Zahtevni zadaci upravljanja ekonomskim subjektima obuhvataju različite oblasti, kao što su pravo, porezi, finansije i kontrola.

AsstOffice Vam pruža pomoć u praćenju i upravljanju ekonomskim subjektom, kao i implementaciju strateškog ili organizacionog planiranja i donošenja odluka vezanih za navedeni entitet.

Pored toga, naš tim Vam može pomoći u obavljanju kontrole i upravljanju svakodnevnim poslovima međusobno povezanih jedinica.

Naše čvrsto uverenje je da će samo kroz kombinovano poznavanje različitih oblasti prava, kao što su Zakon o privrednim društvima, Zakon o porezu, Zakon o obligacionim odnosima, Zakon o deviznom poslovanju i Zakon o spoljnoj trgovini i PDV, Vaša kompanija biti postavljena na jakim i održivim temeljima.

Efikasno upravljanje ekonomskim subjektima pretvara se u stvarnu konkurentsku prednost zbog saradnje različitih departmana, kao i ogranaka i sedišta kompanije.

Pored toga, AsstOffice se može registrovati i kao pravni zastupnik Vaše srpske kompanije, tako da možemo da obavimo sve poslove za Vas dok se Vi fokusirate na Vaš deo posla i sam rad u kompaniji.

Sve ovo se vrši preko punomoćja i sporazuma koji ćemo pripremiti za Vas.

Ukoliko su Vam potrebni pouzdani saradnici sa iskustvom i znanjem iz srpskog prava i prava Evropske unije – kontaktirajte AsstOffice.

Kontakt