Singapur – Osnivanje preduzeća i poslovno savetovanje

27 марта, 2020
Singapore – Company Formation and Business Services

Republika Singapur, odnosno Singapur, je najrazvijenija suverena država u Aziji, koja se nalazi na 9. mestu UN-ovog indeksa ljudskog razvoja i ima 7. najveći BDP po glavi stanovnika u svetu. Uz to, smatra se da je najnekorumpiranija nacija u Aziji, a peta najnekorumpiranija u svetu.

Pored toga što je glavno središte finansijskog i pomorskog prometa, Singapur je takođe poyant i kao „poreski raj“, a klasifikovan je i kao Alpha + globalni grad, i jedina je zemlja u Aziji sa suverenim rejtingom AAA od svih glavnih rejting agencija.

Singapur je član Ujedinjenih nacija (UN), Svetske trgovinske organizacije (STO), Samita o istočnoj Aziji, Pokreta nesvrstanih i Zajednice nacija i stalni je gost na godišnjem samitu G20.

Osnivanje preduzeća

Za sve strance koji žele da registruju kompaniju u Singapuru, Private Limited Company predstavlja najbolje moguće rešenje.

Naš tim će Vam pomoći u ispunjavanju svih uslova usaglašavanja koji su navedeni u zakonima Singapura:

 • Naziv kompanije – Takođe morate proveriti da li naziv koristi drugo preduzeće. To možete učiniti i posetom ACRA-ove veb stranice.
 • Odaberite poslovne aktivnosti – od Singapurskog standardnog industrijskog kodeksa za industrijsku klasifikaciju (SSIC) treba da odaberete vrstu poslovnih aktivnosti kojom će se Vaše preduzeće baviti.
 • Registrovana adresa – Preduzeće mora imati registrovanu kancelariju u Singapuru koja je otvorena za javnost najmanje tri sata dnevno tokom uobičajenog radnog vremena radnim danom. Registrovana adresa mora biti fizička adresa.
 • Plaćeni kapital – Minimalni početni kapital je 1,00 SGD, ali dodatni kapital se može uložiti bilo kada nakon registracije preduzeća.
 • Fiskalna godina – mora biti izabran period fiskalne godine, koji može biti bilo koje doba godine.
 • Direktor – potreban Vam je najmanje jedan stalni direktor. Može biti i nominovani direktor.
 • Akcionari – Svakom preduzeću je potreban najmanje jedan, ali može imati do 50 akcionara. Akcionar može biti pojedinac ili druga kompanija.
 • Sekretar – Takođe morate da postavite sekretara preduzeća u roku od šest meseci od osnivanja Vašeg preduzeća.
 • Revizor – Samo mala preduzeća oslobođena su imenovanja revizora u roku od 3 meseca od dana registracije.
 • Central Provident Fund (CPF) – CPF doprinosi su obavezni za sve lokalne zaposlene koji su građanin Singapura ili koji zarađuju više od 50,00 SGD mesečno. Nosioci dozvola za zapošljavanje ne moraju da plaćaju doprinose CPF-a.

Poslovne usluge u Singapuru

Pored osnivanja preduzeća  i imenovanja nominovanog direktora, naš tim Vam može pružiti i sledeću uslugu:

 1. Računovodstvene i knjigovodstvene usluge;
 2. Imenovati sekretara preduzeća;
 3. Poreske usluge;
 4. Imigracione usluge i propusnice – službena propusnica, zavisna propusnica, preduzetnička karta, propusnica, radna dozvola.

Za sve dodatne informacije o osnivanju preduzeća i poslovnim uslugama u Singapuru ili bilo kojoj drugoj zemlji iz našeg programa Asst Svet obratite se našem timu.

Kontakt