Privremeni boravak u Srbiji na osnovu posedovanja imovine

28 маја, 2019
Privremeni boravak u Srbiji na osnovu posedovanja imovine
Vuk Vučković Advokat - Pravni savetnik

Privremeni boravak u Srbiji na osnovu posedovanja imovine se izdaje na kraći vremenski period od onog propisanog Zakonom o strancima. U praksi, dozvola na toj osnovi se najčešće izdaje na period od 6 meseci. Ovo je velika mogućnost za one koji imaju ili nameravaju da kupe imovinu u Srbiji.

Mnogo je jednostavnije ako stranac već poseduje nepokretnu imovinu na teritoriji Republike Srbije. U tom slučaju, oni samo podnose dokaz o posedovanju ove imovine prilikom podnošenja zahteva za privremeni boravak. S druge strane, ako stranac namerava da kupi, na primer, kuću ili stan u Srbiji, potrebno je da zaključe kupoprodajni ugovor.

U praksi, AsstOffice Vam može pomoći da zaključite ugovor, jer je potrebno izvršiti sve potrebne provere za tu nekretninu kod nadležnih državnih organa (proveriti da li postoji teret, ko je vlasnik, itd.).

U Srbiji, ugovor o kupoprodaji nepokretne imovine mora biti zaključen pred javnim beležnikom. Nakon toga, još uvek niste vlasnik predmetne nekretnine, već morate podneti zahtev sa svim potrebnim dokumentima katastru nepokretnosti.

Katastar je nadležan za upis prava vlasništva u Vaše ime za tu određenu nekretninu. Da bi Republika Srbija bila sigurna da će stranac koji živi na njenoj teritoriji biti finansijski obezbeđen, stranac mora da pokaže dokaz o dovoljnim sredstvima izdržavanja prilikom podnošenja zahteva za privremeni boravak.

Kontakt