Privremene i trajne boravišne dozvole

28 маја, 2019
Privremene i trajne boravišne dozvole
Milan Šogorov Advokat - Pravni savetnik

Postoje različite vrste boravišnih dozvola, privremene i trajne boravišne dozvole, ali pošto prvo morate stupiti u kontakt sa privremenom dozvolom boravka, mi ćemo početi s tim. Postoji više načina na koje se može dobiti privremena boravišna dozvola u Srbiji, pa ćemo pomenuti one koje se najviše koriste:

  • Formiranje preduzeća u Srbiji (na primer D.O.O.) ili formiranje filijale ili predstavništva u Srbiji (Vaše inostrane kompanije);
  • Preduzetništvo;
  • Zapošljavanje u srpskoj kompaniji;
  • Brak sa državljaninom Srbije ili sa osobom sa stalnom dozvolom boravka u Srbiji, uključujući i vanbračnu zajednicu (kada par živi zajedno i dela kao bračni par bez prethodnog sklapanja braka);
  • Vlasništvo nad nekretninama u Srbiji;
  • Studiranje na srpskim univerzitetima.

Pored gore pomenutih razloga za podnošenje zahteva za odobrenje privremenog boravka u Srbiji, takođe ćete morati da dokažete da ste medicinski osigurani u Srbiji i da imate dovoljno finansijskih sredstava da izdržavate sebe tokom boravka u Srbiji. Takođe, imajte na umu da, u većini slučajeva, da biste prvo mogli da podnesete zahtev za odobrenje privremenog boravka, Vaš trenutni boravak u Srbiji mora biti zasnovan na prethodno izdatoj vizi tipa D.

Dozvola za privremeni boravak izdaje se do maksimalno godinu dana, ali se može produžiti nakon što istekne za onoliko koliko možete da opravdate svoj boravak u Srbiji, iz nekih od ranije razloga.

Nakon što obnovite privremenu boravišnu dozvolu u Srbiji nekoliko puta, možete podneti i zahtev za trajni boravak koji daje pravo na neograničeno življenje u Srbiji, bez ponovnog odobrenja od strane vlasti. Uslovi koje morate ispuniti za stalnu boravišnu dozvolu su činjenica da ste u Srbiji boravili pet godina na osnovu dozvole za privremeni boravak u slučaju vlasništva preduzeća, preduzetništva, zaposlenja ili studiranja, dok je u slučaju braka potrebno kraće vreme (tri godina života u Srbiji je dovoljno).

Kontakt