Otvaranje bankovnih računa

28 маја, 2019
Opening a Bank Account
Vuk Vučković Advokat - Pravni savetnik

Bez obzira da li ste pojedinac ili upravljate kompanijom, otvaranje bankovnog računa i dobijanje pristupa online bankarstvu je neophodno za praćenje Vaših finansija.

Prvi korak ka otvaranju bankovnog računa je izbor banke. Možemo Vam pomoći da analizirate Vaše poslovne potrebe i odaberete pravu banku koja nudi upravo one usluge koje Vam najviše odgovaraju.

Nakon toga nudimo našu pomoć za pripremu i popunjavanje svih potrebnih papira u vezi sa ugovorima i drugu potrebnu dokumentaciju. Za otvaranje bankovnog računa u Srbiji potrebno je sledeće:

  • Zahtev za otvaranje računa;
  • Ugovor o otvaranju i održavanju dinarskog računa za nerezidentna pravna lica;
  • Ugovor za otvaranje i održavanje deviznog računa za nerezidentna pravna lica;
  • Potrebna dokumentacija za otvaranje računa za domaće nerezidente;
  • Lični potpis – OP obrazac.

U slučaju da želite da otvorite predstavništvo stranog pravnog lica, potrebno je i:

  • Brošura o osiguranju depozita;
  • Izjava o osiguranju depozita;
  • Ugovor o otvaranju i vođenju kratkoročnog depozitnog računa za rezidentna pravna lica.

To se može uraditi putem posebnog punomoćja sa apostilom (međunarodni sertifikat izdat od strane državnih organa u zemlji u kojoj je dokument izdat).

Kontakt