Osnivanje preduzeća

28 маја, 2019
Osnivanje preduzeća

Osnivanje preduzeća u Srbiji vrši se u sistemu registracije na jednom mestu u Agenciji za privredne registre, što znači da je dovoljno posetiti jedan šalter kako bi se obavila sva papirologija, a za osnivanje preduzeća potrebno je samo nekoliko dana.

Ovaj sistem uključuje izdavanje:

  • Matični broj za preduzeće;
  • Poreski identifikacioni broj za preduzeće (PIB);
  • Broj socijalnog osiguranja.

Postupak registracije počinje sa podnošenjem prijave, zajedno sa potrebnom dokumentacijom i dokazom o uplati propisanih taksi.

Postoje četiri različite vrste preduzeća koje možete osnovati u Srbiji:

Pored toga, možete registrovati svoje poslovanje kao Preduzetnik.

U Asst Office-u dobićete svu pomoć i podršku potrebnu za osnivanje preduzeća. Pružamo podršku u izradi ugovora, odluka, prijava, zahteva i drugih dokumenata potrebnih za osnivanje i registraciju preduzeća.

Takođe možemo otvoriti bankovni račun, uplatiti osnivački kapital i prebaciti početni kapital (minimalni upisani osnivački kapital – novčani ili nenovčani- ne može biti manji od 100,00 RSD) na bankovni račun u Vaše ime.

Sve se to može se uraditi preko punomoćja. Kontaktirajte nas još danas!

Kontakt