Nemačka – Osnivanje preduzeća i korporativne usluge

25 марта, 2020
Germany – Company Formation and Corporate Services
Prof. Dr Jelena Šogorov Vučković Pravni i finansijski savetnik

Smeštena u centralnoj i zapadnoj Evropi, između Baltičkog i Severnog mora na severu, i Alpa i Bodenskog jezera na jugu, Nemačka, ili Savezne Republika Nemačka, ima socijalnu tržišnu ekonomiju sa visoko kvalifikovanom radnom snagom, velikim kapitalom, niskim nivoom korupcije i visokim nivom inovativnosti.

Nemačka je članica Evropske unije (EU), Ujedinjenih nacija (UN) G4, G8, G20, Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj (OECD), Svetske trgovinske organizacije (STO) i Međunarodnog monetarnog fonda (MMF).

Sve ovo, zajedno sa činjenicom da Nemačka ima najveću nacionalnu ekonomiju u Evropi, koja je takođe četvrta najveća na svetu po nominalnom BDP-u, a peta po paritetu kupovne moći, razlog je da Nemačku smatrate sledećom zemljom u kojoj bi Vaše poslovanje trebalo da se razvija. Zbog toga naše usluge uključuju osnivanje preuzeća i korporativne usluge u Nemačkoj.

Tipovi preduzeća u Nemačkoj

Najzastupljeniji oblici preduzeća u Nemačkoj su:

Društvo sa ograničenom odgovornošću (Gesellschaft mit beschrankter Haftung ili GmbH) – Jedna osoba može osnovati GmbH i biti vlasnik udela, pri čemu minimalni osnovni kapital iznosi 25.000,00 EUR.

Javno akcionarsko društvo; korporacija (Aktiengesellschaft ili AG) – Da biste osnovali AG, mora postojati najmanje jedna osoba koja može biti i akcionar druptva. Minimalni osnovni kapital iznosi od 50.000,00 EUR.

Opšte partnerstvo (Offene Handelsgesellschaft ili OHG) – Suprotno GmbH i AG, partneri u OHG imaju neograničenu odgovornost. Svi partneri su zakonski obavezani da aktivno učestvuju u poslovanju, osim ako ugovorom o partnerstvu nije drugačije određeno (Gesellschaftsvertrag).

Ograničeno partnerstvo (Kommanditgesellschaft ili KG) – KG uključuje dve vrste partnera:

  1. generalni partner (Komplementar), koji ima neograničenu odgovornost koja se odnosi na njegovu ličnu imovinu, i
  2. društvo sa ograničenom odgovornošću (Kommanditist) čija se odgovornost odnosi samo na njegovo nominalno vlasništvo u preduzeću.

Pored ovih najzastupljenijih oblika preduzeća, poznato i ograničeno partnerstvo sa društvom s ograničenom odgovornošću kao generalnim partnerom ili GmbH & Co. KG.

Korporativne usluge u Nemačkoj

Pored usluga osnivnja preduzeća, postoje i druge korporativne usluge koje Vam naš tim može pružiti u Nemačkoj, kao što su:

  • Otvaranje bankovnog računa;
  • Komunikacija i procena PDV-a;
  • Interna rešenja sa PDV-om u EU;
  • Usluge usaglašavanja sa PDV-om EU.

Ako želite da znate više o osnivanju preduzeća i korporativnim uslugama u Nemačkoj ili drugim državama koje su obuhvaćene programom Asst Svet, slobodno se obratite našem timu danas.

Kontakt