Luksemburg – Osnivanje preduzeća i korporativne usluge

6 априла, 2020
Luxembourg - Company Formation and Corporate Services
Vuk Vučković Advokat - Pravni savetnik

Stabilna tržišna ekonomija Luksemburga sa umerenim rastom, niskom inflacijom, visokim nivoom inovacija i niskom stopom nezaposlenosti razlozi su zašto smo Luksemburg uključili u naš program Asst Svet, te odlučili da napim klijentima pružimo usluge osnivanje preduzeća i korporativne usluge.

Luksemburg je druga najbogatija zemlja na svetu koja se nalazi na 13. mestu u Indeksu ekonomske slobode Fondacije Heritage, na 26. mestu u Indeksu ljudskog razvoja Ujedinjenih nacija i na 4. mestu u indeksu kvaliteta života ekonomske obaveštajne jedinice.

Ona je članica osnivač Evropske unije, OECD-a, Ujedinjenih nacija, NATO-a i Beneluksa i deo je Schengenske zone.

Osnivanje preduzeća

Naše usluge osnivanje preduzeća uključuju:

  • Izrada i priprema svih potrebnih dokumenata za proces osnivanja preduzeća;
  • Otvaranje bankovnog računa;
  • Virtuelna kancelarija;
  • Pomoć korporativne strukture;
  • Pravno savetovanje.

Vrste preduzeća u Luksemburgu

SOPARFI ili Holding Kompanija – Ovo je jedna od najefikasnijih korporativnih struktura, u kojoj kompanija poseduje akcije lokalnih ili međunarodnih kompanija.

Struktura nekretnina – Zbog velike mreže ugovora o dvostrukom oporezivanju, ovo je struktura izbora za držanje, održavanje ili promet na nekretninama koje se nalaze u Luksemburgu ili inostranstvu.

Posebno ograničeno partnerstvo (SLP) – U skladu sa AIFMD (Direktivom o upravljanju alternativnim investicijskim fondovima), pravila koja se primenjuju na ograničeno partnerstvo u Luksemburgu prilagođena su za stvaranje tri vrste partnerstava u Luksemburgu.

Prava intelektualnog vlasništva ili IP kompanija – Ova vrsta kompanije je najprikladnija za kompanije koje žele da pomognu autorima, promotorima, naučnicima i stvaraocima bogatstva da ugrade mehanizme za izgradnju i upravljanje svojim pravima intelektualne svojine.

Privatno upravljanje bogatstvom (SPF) – Ova vrsta kompanije služi za investitore koji upravljaju njihovim privatnim bogatstvom, što znači da se akcije SPF-a ne mogu koristiti za javno plasiranje i ne mogu se javno ponuditi ili kotirati na berzi.

SARL / SA / SE / SCA – U slučaju da želite da uložite u start-up, evropsku kompaniju ili posao elektronskog poslovanja ili održavate stalni poslovni centar, ove vrste kompanija nude najbolja moguća rešenja.

Korporativne usluge

Pored usluga osnivnja preduzeća, postoje i druge korporativne usluge koje Vam naš tim može pružiti u Luksemburgu, kao što su:

  • Komunikacija i procena PDV-a;
  • Interna rešenja sa PDV-om u EU;
  • Usluge usaglašavanja sa PDV-om EU.

Ako želite znati više o osnivanju preduzeća i korporativnim uslugama u Luksemburgu ili drugim državama koje su obuhvaćene programom Asst Svet, slobodno se obratite našem timu danas.

Kontakt