Ljudski resursi i organizacioni razvoj

28 маја, 2019
Human Resources and Organizational Development

Nakon odabira delatnosti kompanije i usvajanja poslovne strategije, sledeći korak je ispunjenje potrebe za pronalaženjem adekvatnog ljudskog kapitala za kompaniju, što će direktno uticati na politiku rada i napredak kompanije.

Kako se današnja radna snaga uglavnom sastoji od radnika znanja, preduzeća moraju stalno menjati organizaciju rada i usvajati moderne tehnologije kako bi preživela na tržištu i osigurala rast.

U ovoj trci, kompanije su se oslanjale na pojedince ili timove za upravljanje ljudskim resursima. Upravljanje ljudskim resursima pomaže preduzeću da definiše svoje primarne radne pozicije i obezbedi potrebne i kvalifikovane izvršioce koji će biti u stanju da ispune postavljene ciljeve, osiguraju održivi razvoj kompanije i stvore prepoznatljiv imidž u odnosu na konkurenciju.

Drugi važan cilj za upravljanje ljudskim resursima je razumevanje, razvoj i identifikacija talenata, što daje jasan signal kompaniji da želi zadržati i privući pojedince potrebne za postizanje svojih poslovnih ciljeva. Upravljanje ljudskim resursima je zaduženo da adekvatno postavi oglas za posao, izvrši selekciju na osnovu biografije, intervjue i, ako je potrebno, sprovede proveru potrebnog kvaliteta kandidata, odabere način angažovanja i uskladi ga u skladu sa Zakonom o radu i standardima zapošljavanja, organizuje platnu službu i naknadu za naplatu, ocenjuje rad i formira dosije zaposlenih.

Praćenje i implementacija faktora koji čine preduzeće efikasnijim vrši se usklađivanjem praksi upravljanja ljudskim resursima sa različitim propisima, obezbeđujući visoke performanse i motivišući zaposlene.

Usluge koje u AsstOffice-u možemo izvršiti za Vas su:

  • Zapošljavanje i izbor kandidata;
  • Outsourcing / Outstaffing – „Iznamljivanje“ radne snage;
  • Privremeno zapošljavanje;
  • Headhunting – Direktna pretraga za profesionalce;
  • Angažovanje mladih;
  • Try & Hire – Probajte i unajmite;
  • Oglašavanje u ime klijenta;
  • Payrolling – Obračun zarade.

Kontakt