Francuska – Osnivanje preduzeća i korporativne usluge

25 априла, 2020
France – Company Formation and Corporate Services
Prof. Dr Jelena Šogorov Vučković Pravni i finansijski savetnik

Teritorija Francuske sastoji od metropolitanske Francuske, koja se proteže od Sredozemnog mora do Engleskog kanala i Severnog mora, od Rajne do Atlantskog okeana i nekoliko prekomorskih regiona i teritorija. Graniči sa Belgijom, Luksemburgom i Nemačkom na severoistoku, Švajcarskom i Italijom na istoku, te Andorom i Španijom na jugu.

Član je Grupe od sedam (ranije Grupa osam) vodećih industrijskih zemalja, od 2018. godine rangirana je kao deseta najveća na svetu i druga najveća ekonomija u EU po paritetu kupovne moći. Članica je Evropske unije (EU), Ujedinjenih nacija (UN), G8, G20 i Svetske trgovinske organizacije (STO).

Činjenice da Francuska ima mešovitu ekonomiju koja kombinuje obimna privatna preduzeća sa značajnim državnim preduzećima i intervencijom vlade i da je Francuska šesti najveći izvoznik na svetu i četvrti najveći uvoznik proizvedene robe doprinela je da Francusku uključimo u naš program Asst Svet i obezbedimo usluge osnivanje preduzeća i korporativne usluge u Francuskoj.

Oblici preduzeća u Francuskoj

Postoji nekoliko različitih oblika preduzeća koje se mogu osnovati u Francusku, kao što su:

 • SARL or Société à Responsabilité Limitée;
 • EURL or Entreprise Unipersonelle à Responsabilité Limitée;
 • SA or Société Anonyme;
 • SAS or Société par Actions Simplifiées;
 • SASU or Société par Actions Simplifiées Unipersonnelle;
 • SCP or Société Civile Professionelle;
 • SEL or Société d’Exercice Libérale;
 • SC or Société Civile;
 • SNC – Société en Nom Collectif;
 • Franšize;
 • Partnerstva;
 • Predstavništvo ili Bureau de Liaison;
 • Ogranak ili Succursale;
 • Podružnica ili Filiale;
 • Location Gérance;
 • Asocijacije.

Korporativne usluge u Francuskoj

Pored osnivanja navedenih oblika preduzeća, Asst Office pruža i druge korporativne usluge u Francuskoj, kao što su:

 • Otvaranje bankovnog računa;
 • Komunikacija i procena PDV-a;
 • Interna rešenja sa PDV-om u EU;
 • Usluge usaglašavanja sa PDV-om EU.

Ako želite znati više o osnivanju preduzeća i korporativnim uslugama u Francuskoj, slobodno se obratite našem timu već danas.

Kontakt