O nama

Udruženim iskustvom od preko 60 godina ujedinili smo iskustva iz oblasti prava, računovodstva, marketinga, ljudskih resursa i prevođenja. U AsstOffice-u smo svi strastveni u tome što radimo, verujemo da samo kroz predan i naporan rad možemo zajedno ostvariti Vaše poslovne ideje.

Možemo Vam pomoći u svim aspektima poslovanja od formiranja kompanije, otvaranja bankovnog računa i izrade ugovora i odluka do pružanja kvalitetnih pravnih saveta ili pravne pomoći u Srbiji i, preko naše mreže saradnika, u više od dvadeset pet zemalja širom sveta.

Naša reputacija kao tim predanih i entuzijastičnih stručnjaka i dalje raste. Naš je zadatak da razumemo i shvatimo Vaš posao kako bi naš tim mogao da vam pruži svu potrebnu pomoć. AsstOffice ostaje posvećen Vašem poslovanju.

Natalija
Žunar

Digitalni marketing i menadžer projekata i integracija prodaje i marketinga

office@asstoffice.com Glavne kvalifikacije

Marketinška strategija i proširenja tržišta
Integracije prodaje i marketinga
Izrada sadržaja
Rad na daljinu - Digitalna transformacija kompanija

Obrazovanje

Institut za digitalnu komunikaciju, diploma za digitalni marketing 2017
Ekonomski Fakultet, Novi Sad, Odeljenje za marketing i prodaju ( BS 2015)

Radno iskustvo

Infostud -Digital marketing manager (2016 - 2017)
Children’s Village- business development and marketing manager (2014-2016)

Jezici

Srpski: maternji
Engleski: napredni nivo
Nemački: srednji nivo
Španski: osnovni nivo
Mađarski: osnovni nivo

Natalija
Žunar

Digitalni marketing i menadžer projekata i integracija prodaje i marketinga

Aleksandar
Marinković

Direktor

office@asstoffice.com Glavne kvalifikacije

Poresko pravo
Pravo privrednih društava
Radno pravo
Sportsko pravo

Obrazovanje

Fakultet za evropske pravno političke studije, Univerzitet Singidunum (osnovne studije 2011. godine)
Fakultet za evropske pravno političke studije, Univerzitet Singidunum (master studije 2013. godine)

Radno iskustvo

Agencija za konsalting MultiLight - Osnivač (2015 - 2016)
Advokatska kancelarija Vuk Vučković - Advokatski pripravnik (2016- 2019)
AsstOffice - Osnivač i direktor (2019-present)

Jezici

Srpski: maternji
Engleski: napredni nivo
Italijanski: osnovni nivo

Aleksandar
Marinković

Direktor

Vuk
Vučković

Advokat - Pravni savetnik

office@asstoffice.com Glavne kvalifikacije

Pravo osiguranja
Pravo privrednih društava
Građansko pravo

Obrazovanje

Univerzitet u Novom Sadu, Pravni fakultet (diplomirani pravnik, 2002. godine)
Univerzitet u Novom Sadu, Pravni fakultet (specijalizacija u oblasti nemačkog građanskog i privrednog prava, 2003. godine)
Univerzitet u Kelnu (SR Nemačka), Pravni fakultet (magistar prava osiguranja, 2005. godine)

Radno iskustvo

AsstOffice - Pravni savetnik (2019 - do danas)
Advokatska kancelarija Vuk Vučković – osnivač (2013 – do danas)
Advokatska kancelarija Žarko Vučković - advokat (2006-2013)
Advokatska kancelarija Žarko Vučković - advokatski pripravnik (2003-2006)

Jezici

Srpski: maternji
Engleski: napredni nivo
Nemački: napredni nivo

Vuk
Vučković

Advokat - Pravni savetnik

Prof. Dr. Jelena
Šogorov Vučković

Pravni i finansijski savetnik

office@asstoffice.com Glavne kvalifikacije

Pravo Evropske Unije
Bankarsko i berzansko pravo
Pravo privrednih društava

Obrazovanje

Univerzitet u Novom Sadu, Pravni fakultet (diplomirani pravnik, 2003. godine)
Univerzitet u Münsteru, SR Nemačka, Pravni fakultet (magistar pravnih nauka, 2005. godine)
Univerzitet u Beogradu, Pravni fakultet (doktor pravnih nauka, 2012. godine)

Radno iskustvo

AsstOffice - Pravni i finansijski savetnik (2019 - present)
Univerzitet Educons, Fakultet za evropske pravno-političke studije Novi Sad - vanredni profesor
Univerzitet Educons, Fakultet za evropske pravno-političke studije Novi Sad - docent

Jezici

Srpski: maternji
Engleski: napredni nivo
Nemački: početni nivo

Prof. Dr. Jelena
Šogorov Vučković

Pravni i finansijski savetnik

Milan
Šogorov

Advokat - Pravni savetnik

office@asstoffice.com Glavne kvalifikacije

Građansko pravo
Prekršajno pravo
Ekološko pravo
Pravo informavionih tehnologija

Obrazovanje

Univerzitet Singidunum, Fakultet za evropske pravno-političke studije Novi Sad (diplomirani pravnik, 2011. godine)
Univerzitet Singidunum, Fakultet za evropske pravno-političke studije Novi Sad (master pravnik, 2012. godine)

Radno iskustvo

AsstOffice - Pravni savetnik (2019 - do danas)
Advokatska kancelarija Milan Šogorov - Advokat (2018 – do danas)
Advokatska kancelarija Vuk Vučković- Advokatski pripravnik (2013 - 2017)
Fakultet za evropske pravno-političke studije Novi Sad - Menadžer fakulteta (2011 - 2013)

Jezici

Srpski: maternji
Engleski: napredni nivo

Milan
Šogorov

Advokat - Pravni savetnik

Bojan
Banjac

Šef službe za poslovni razvoj i ljudske resurse

hr@asstoffice.com Glavne kvalifikacije

Master inženjer zaštite životne sredine
Inženjerstvo zaštite životne sredine i protivpožarne zaštite

Obrazovanje

Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu (master studije 2010. godine)

Radno iskustvo

AsstOffice - Šef službe za poslovni razvoj i ljudsje resurse (2019 - present)
Artec Group Novi Sad Engineering and Construction Company - inženjer za zaštitu životne sredine i zaštitu od požara (2012 - 2016)
Expert Team d.o.o. - sudski veštak, menadžment konsalting, menadžment marketing i trgovina (2011 - danas)

Jezici

Srpski: maternji
Engleski: napredni nivo

Bojan
Banjac

Šef službe za poslovni razvoj i ljudske resurse

Natalija
Žunar

Digitalni marketing i menadžer projekata i integracija prodaje i marketinga

office@asstoffice.com Glavne kvalifikacije

Marketinška strategija i proširenja tržišta
Integracije prodaje i marketinga
Izrada sadržaja
Rad na daljinu - Digitalna transformacija kompanija

Obrazovanje

Institut za digitalnu komunikaciju, diploma za digitalni marketing 2017
Ekonomski Fakultet, Novi Sad, Odeljenje za marketing i prodaju ( BS 2015)

Radno iskustvo

Infostud -Digital marketing manager (2016 - 2017)
Children’s Village- business development and marketing manager (2014-2016)

Jezici

Srpski: maternji
Engleski: napredni nivo
Nemački: srednji nivo
Španski: osnovni nivo
Mađarski: osnovni nivo

Natalija
Žunar

Digitalni marketing i menadžer projekata i integracija prodaje i marketinga

Aleksandar
Marinković

Direktor

office@asstoffice.com Glavne kvalifikacije

Poresko pravo
Pravo privrednih društava
Radno pravo
Sportsko pravo

Obrazovanje

Fakultet za evropske pravno političke studije, Univerzitet Singidunum (osnovne studije 2011. godine)
Fakultet za evropske pravno političke studije, Univerzitet Singidunum (master studije 2013. godine)

Radno iskustvo

Agencija za konsalting MultiLight - Osnivač (2015 - 2016)
Advokatska kancelarija Vuk Vučković - Advokatski pripravnik (2016- 2019)
AsstOffice - Osnivač i direktor (2019-present)

Jezici

Srpski: maternji
Engleski: napredni nivo
Italijanski: osnovni nivo

Aleksandar
Marinković

Direktor

Vuk
Vučković

Advokat - Pravni savetnik

office@asstoffice.com Glavne kvalifikacije

Pravo osiguranja
Pravo privrednih društava
Građansko pravo

Obrazovanje

Univerzitet u Novom Sadu, Pravni fakultet (diplomirani pravnik, 2002. godine)
Univerzitet u Novom Sadu, Pravni fakultet (specijalizacija u oblasti nemačkog građanskog i privrednog prava, 2003. godine)
Univerzitet u Kelnu (SR Nemačka), Pravni fakultet (magistar prava osiguranja, 2005. godine)

Radno iskustvo

AsstOffice - Pravni savetnik (2019 - do danas)
Advokatska kancelarija Vuk Vučković – osnivač (2013 – do danas)
Advokatska kancelarija Žarko Vučković - advokat (2006-2013)
Advokatska kancelarija Žarko Vučković - advokatski pripravnik (2003-2006)

Jezici

Srpski: maternji
Engleski: napredni nivo
Nemački: napredni nivo

Vuk
Vučković

Advokat - Pravni savetnik

Prof. Dr. Jelena
Šogorov Vučković

Pravni i finansijski savetnik

office@asstoffice.com Glavne kvalifikacije

Pravo Evropske Unije
Bankarsko i berzansko pravo
Pravo privrednih društava

Obrazovanje

Univerzitet u Novom Sadu, Pravni fakultet (diplomirani pravnik, 2003. godine)
Univerzitet u Münsteru, SR Nemačka, Pravni fakultet (magistar pravnih nauka, 2005. godine)
Univerzitet u Beogradu, Pravni fakultet (doktor pravnih nauka, 2012. godine)

Radno iskustvo

AsstOffice - Pravni i finansijski savetnik (2019 - present)
Univerzitet Educons, Fakultet za evropske pravno-političke studije Novi Sad - vanredni profesor
Univerzitet Educons, Fakultet za evropske pravno-političke studije Novi Sad - docent

Jezici

Srpski: maternji
Engleski: napredni nivo
Nemački: početni nivo

Prof. Dr. Jelena
Šogorov Vučković

Pravni i finansijski savetnik

Milan
Šogorov

Advokat - Pravni savetnik

office@asstoffice.com Glavne kvalifikacije

Građansko pravo
Prekršajno pravo
Ekološko pravo
Pravo informavionih tehnologija

Obrazovanje

Univerzitet Singidunum, Fakultet za evropske pravno-političke studije Novi Sad (diplomirani pravnik, 2011. godine)
Univerzitet Singidunum, Fakultet za evropske pravno-političke studije Novi Sad (master pravnik, 2012. godine)

Radno iskustvo

AsstOffice - Pravni savetnik (2019 - do danas)
Advokatska kancelarija Milan Šogorov - Advokat (2018 – do danas)
Advokatska kancelarija Vuk Vučković- Advokatski pripravnik (2013 - 2017)
Fakultet za evropske pravno-političke studije Novi Sad - Menadžer fakulteta (2011 - 2013)

Jezici

Srpski: maternji
Engleski: napredni nivo

Milan
Šogorov

Advokat - Pravni savetnik

Bojan
Banjac

Šef službe za poslovni razvoj i ljudske resurse

hr@asstoffice.com Glavne kvalifikacije

Master inženjer zaštite životne sredine
Inženjerstvo zaštite životne sredine i protivpožarne zaštite

Obrazovanje

Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu (master studije 2010. godine)

Radno iskustvo

AsstOffice - Šef službe za poslovni razvoj i ljudsje resurse (2019 - present)
Artec Group Novi Sad Engineering and Construction Company - inženjer za zaštitu životne sredine i zaštitu od požara (2012 - 2016)
Expert Team d.o.o. - sudski veštak, menadžment konsalting, menadžment marketing i trgovina (2011 - danas)

Jezici

Srpski: maternji
Engleski: napredni nivo

Bojan
Banjac

Šef službe za poslovni razvoj i ljudske resurse

Natalija
Žunar

Digitalni marketing i menadžer projekata i integracija prodaje i marketinga

office@asstoffice.com Glavne kvalifikacije

Marketinška strategija i proširenja tržišta
Integracije prodaje i marketinga
Izrada sadržaja
Rad na daljinu - Digitalna transformacija kompanija

Obrazovanje

Institut za digitalnu komunikaciju, diploma za digitalni marketing 2017
Ekonomski Fakultet, Novi Sad, Odeljenje za marketing i prodaju ( BS 2015)

Radno iskustvo

Infostud -Digital marketing manager (2016 - 2017)
Children’s Village- business development and marketing manager (2014-2016)

Jezici

Srpski: maternji
Engleski: napredni nivo
Nemački: srednji nivo
Španski: osnovni nivo
Mađarski: osnovni nivo

Natalija
Žunar

Digitalni marketing i menadžer projekata i integracija prodaje i marketinga

Aleksandar
Marinković

Direktor

office@asstoffice.com Glavne kvalifikacije

Poresko pravo
Pravo privrednih društava
Radno pravo
Sportsko pravo

Obrazovanje

Fakultet za evropske pravno političke studije, Univerzitet Singidunum (osnovne studije 2011. godine)
Fakultet za evropske pravno političke studije, Univerzitet Singidunum (master studije 2013. godine)

Radno iskustvo

Agencija za konsalting MultiLight - Osnivač (2015 - 2016)
Advokatska kancelarija Vuk Vučković - Advokatski pripravnik (2016- 2019)
AsstOffice - Osnivač i direktor (2019-present)

Jezici

Srpski: maternji
Engleski: napredni nivo
Italijanski: osnovni nivo

Aleksandar
Marinković

Direktor

Vuk
Vučković

Advokat - Pravni savetnik

office@asstoffice.com Glavne kvalifikacije

Pravo osiguranja
Pravo privrednih društava
Građansko pravo

Obrazovanje

Univerzitet u Novom Sadu, Pravni fakultet (diplomirani pravnik, 2002. godine)
Univerzitet u Novom Sadu, Pravni fakultet (specijalizacija u oblasti nemačkog građanskog i privrednog prava, 2003. godine)
Univerzitet u Kelnu (SR Nemačka), Pravni fakultet (magistar prava osiguranja, 2005. godine)

Radno iskustvo

AsstOffice - Pravni savetnik (2019 - do danas)
Advokatska kancelarija Vuk Vučković – osnivač (2013 – do danas)
Advokatska kancelarija Žarko Vučković - advokat (2006-2013)
Advokatska kancelarija Žarko Vučković - advokatski pripravnik (2003-2006)

Jezici

Srpski: maternji
Engleski: napredni nivo
Nemački: napredni nivo

Vuk
Vučković

Advokat - Pravni savetnik

Prof. Dr. Jelena
Šogorov Vučković

Pravni i finansijski savetnik

office@asstoffice.com Glavne kvalifikacije

Pravo Evropske Unije
Bankarsko i berzansko pravo
Pravo privrednih društava

Obrazovanje

Univerzitet u Novom Sadu, Pravni fakultet (diplomirani pravnik, 2003. godine)
Univerzitet u Münsteru, SR Nemačka, Pravni fakultet (magistar pravnih nauka, 2005. godine)
Univerzitet u Beogradu, Pravni fakultet (doktor pravnih nauka, 2012. godine)

Radno iskustvo

AsstOffice - Pravni i finansijski savetnik (2019 - present)
Univerzitet Educons, Fakultet za evropske pravno-političke studije Novi Sad - vanredni profesor
Univerzitet Educons, Fakultet za evropske pravno-političke studije Novi Sad - docent

Jezici

Srpski: maternji
Engleski: napredni nivo
Nemački: početni nivo

Prof. Dr. Jelena
Šogorov Vučković

Pravni i finansijski savetnik

Milan
Šogorov

Advokat - Pravni savetnik

office@asstoffice.com Glavne kvalifikacije

Građansko pravo
Prekršajno pravo
Ekološko pravo
Pravo informavionih tehnologija

Obrazovanje

Univerzitet Singidunum, Fakultet za evropske pravno-političke studije Novi Sad (diplomirani pravnik, 2011. godine)
Univerzitet Singidunum, Fakultet za evropske pravno-političke studije Novi Sad (master pravnik, 2012. godine)

Radno iskustvo

AsstOffice - Pravni savetnik (2019 - do danas)
Advokatska kancelarija Milan Šogorov - Advokat (2018 – do danas)
Advokatska kancelarija Vuk Vučković- Advokatski pripravnik (2013 - 2017)
Fakultet za evropske pravno-političke studije Novi Sad - Menadžer fakulteta (2011 - 2013)

Jezici

Srpski: maternji
Engleski: napredni nivo

Milan
Šogorov

Advokat - Pravni savetnik

Bojan
Banjac

Šef službe za poslovni razvoj i ljudske resurse

hr@asstoffice.com Glavne kvalifikacije

Master inženjer zaštite životne sredine
Inženjerstvo zaštite životne sredine i protivpožarne zaštite

Obrazovanje

Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu (master studije 2010. godine)

Radno iskustvo

AsstOffice - Šef službe za poslovni razvoj i ljudsje resurse (2019 - present)
Artec Group Novi Sad Engineering and Construction Company - inženjer za zaštitu životne sredine i zaštitu od požara (2012 - 2016)
Expert Team d.o.o. - sudski veštak, menadžment konsalting, menadžment marketing i trgovina (2011 - danas)

Jezici

Srpski: maternji
Engleski: napredni nivo

Bojan
Banjac

Šef službe za poslovni razvoj i ljudske resurse